Val van Fokker is niet erg voor leveranciers

(tijd) - Het verdwijnen van Fokker zou ernstige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van spitstechnologische kennis in Nederland, voor de leveranciers zou de val van de vliegtuigbouwer op korte termijn weinig effect hebben. Dat staat in een rapport van het Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO.Het rapport kwam er op vraag van Fokker zelf, dat hiermee wou aantonen dat het verdwijnen van de vliegtuigbouwer zware gevolgen zal hebben voor de Nederlandse economie. De conclusies van de studie zijn evenwel genuanceerd. De Nederlandse pers legde sterk de nadruk op de vaststelling dat de effecten van het verdwijnen van Fokker voor de toeleveranciers op korte termijn te verwaarlozen zijn. 'Wat gebeurt er als Fokker omvalt? Dan valt Fokker om, zegt dr. D. Jacobs van TNO', schrijft 'De Volkskrant' cynisch.