Advertentie
Advertentie

Valse start voor digitaal douanesysteem

De invoering in Belgie van het nieuwe elektronische douaneaangiftesysteem voor de doorvoerhandel (NCTS) loopt vertraging op. De officiele start van het NCTS-systeem in 22 en later 31 Europese landen is in veel landen waaronder Belgie gepland voor 1 juli 2003. In totaal moeten ruim 3.600 douanekantoren op het NCTS-systeem aangesloten worden. Belgie plande een stapsgewijze aansluiting tegen 1 juli van zijn 28 betrokken douanekantoren op 24 maart, 5 mei en 25 mei. De startdatum van 24 maart voor de vier belangrijke douanekantoren in de provincie Antwerpen viel alvast in het water. Kris Barrezeele