Advertentie
Advertentie

VAN AKKER NAAR MARKT. Vic Goedseels-Peter De Somer; NDALTP, Brussel, 1988; 79 blz.

Dit boek werd uitgegeven naar aanleiding van de oprichting van de Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten, 50 jaar geleden. Van akker naar markt biedt een overzicht van de diverse terreinen waarop de dienst aktief is. Zo worden achtereenvolgens de zuivel-, varkens-, rundvlees- en pluimveesektor behandeld. Daarna volgen groente en fruit, sierplanten, akkerbouwprodukten en zeevisserij. Steeds wordt de evolutie over de jongste vijftig jaar bondig weergegeven en wordt de huidige marktsituatie toegelicht. Het boek is ruimschoots voorzien van foto's, grafieken en tabellen, zodat het een luchtig en prettig leesbaar relaas brengt van de Belgische land- en tuinbouwsektor.