Van Audenhove: 'Het is moeilijk om boven op de berg te blijven staan'

(tijd) - Het gaat niet goed met de schoenenverkoop in ons land. Begin dit jaar ging al Shoekonfex en Veja over kop en nu staat Bata op de rand van het faillissement. De grootste schoenendistributeur van ons land, Euro Shoe, heeft een princiepsakkoord met Bata om alle huurkontrakten over te nemen. Voor het eerst wil Luc van Audenhove, gedelegeerd bestuurder van Euro Shoe, praten over zijn groep. Zijn strategie: concentreren op de kernactiviteit, niet langer diversifiëren in het verkopen van textiel en PC's of het fabriceren van WC-brillen. Hoewel: recent nam Euro Shoe toch een minderheidsbelang in de Leuvense speelgoedketen Nolmans en daar is men ambitieus.Euro Shoe Unie is de nummer één in ons land wat schoenenverkoop betreft, met bekende winkelnamen als Shoe Post, Primo, Shoe Discount, Avance, André Lux. Grote concurrenten in België zijn Brantano (dat deel uitmaakt van de groep Carpet Land) en Super Shoe (eigenaar van de winkelformule Mach 3). 'We staan boven op de berg, maar het is moeilijk om daar te blijven staan', aldus gedelegeerd bestuurder Luc van Audenhove. 'Ons doel is dan ook in eerste plaats: consolideren'. Nu ondertekende hij een princiepsakkoord met Bata, 'met opschortende voorwaarden die nog niet allemaal vervuld zijn'. Duidelijk is dat Euo Shoe alleen de 50 Belgische winkels overneemt, zonder personeel. Vooral de huurrechten zijn aanlokkelijk, zo heet het bij Euro Shoe.