Advertentie
Advertentie

Van communautair scheidsrechter tot bewaker van grondrechten

(tijd/belga) -Opgericht als scheidsrechter tussen de federale overheid en de verschillende gewesten en gemeenschappen, heeft het Arbitragehof zich gaandeweg ontpopt tot de behoeder van essentiële grondwettelijke vrijheden. Sinds elke burger in 1989 toegang kreeg tot het Hof als hij zich door een of andere wetgeving (voor regeringsbesluiten moet men naar de Raad van State) gediscrimineerd voelt, kreeg het Arbitragehof vooral daar zijn handen mee vol. In het beginhield het Hof zich vooral bezig met communautaire dossiers. Spraakmakend waren de vernietiging van het dekreet-Lepaffe van de Franse gemeenschap en van het Vlaamse dekreet-Suykerbuyk-Coveliers. Het dekreet-Lepaffe bepaalde dat Franstalige politieke mandatarissen in alle omstandigheden Frans mogen spreken, ook in Vlaanderen. Het dekreet-Suykerbuyk-Coveliers wilde de Vlaamse regering bevoegd maken voor de voordracht voor benoeming van burgemeesters in het Vlaamse gewest, om eens en voorgoed met de Happarts af te rekenen.