Van controle in het productieproces tot commerciële sturing

Weet u als bedrijfsleider welke toegevoegde waarde gisteren op de werkvloer werd gegenereerd? Kunt u inschatten welke de afgelopen week de directe loonkosten waren in verhouding tot de gerealiseerde productie? Kan men u aangeven hoeveel grondstoffen de voorbije maand werden verkwanseld als gevolg van machinebreuk of onoplettendheid? In een productie-onderneming staat een goede organisatie van het productieproces bovenaan op de prioriteitenlijst. Zonder administratieve opvolging van wat er in die productie precies gebeurt, kan de bedrijfsleiding geen sturing geven. In dit artikel willen we nagaan welke informatie het productieproces moet kunnen genereren om goede beleidsbeslissingen mogelijk te maken, en welke controle-instrumenten daartoe systematisch kunnen worden ingebouwd.