Van de doden niets dan goeds

De educatieve tentoonstelling Körperwelten met geplastineerdelichamen, organen en doorsnedes van mensen, loopt nog tot 24 februari. In de Zaterdag-Tijd van 22 september jl. werd er al aandacht aan besteed, in deze bijdrage worden de ethische aspecten belicht: het verzet tegen Körperwelten houdt vooral verband met het taboe op verstoring van de rust van de doden.Gie VAN DEN BERGHE