'Van de wieg tot 85 jaar' doet schrikken

'De ziekteverzekering draagt nu zorg voor ons 'van de wieg tot het graf'. Dat moet worden: 'van de wieg tot 85 jaar'.' Mijn stelling in een interview met De Tijd (8 april 2004) lokte veel reacties uit, hoofdzakelijk negatieve, stelt HUGO KESTELOOT vast. Dat was te verwachten. De bevolking schrikt gewoon wanneer wordt aangetoond dat besparingen noodzakelijk zijn. Enkele verduidelijkingen lijken nodig.