Van den Bossche en partijen trekken HOBU-dekreet in

(tijd/belga) - Onderwijsminister Luc Van den Bossche en zijn meerderheid van CVP, SP, VU en Agalev, trekken hun ontwerp tot de hervorming van de hogescholen - het HOBU-dekreet - in omdat ze niet zeker zijn van de nodige tweederde meerderheid in de Vlaamse raad. Ze leggen de verantwoordelijkheid voor het mislukken van het projekt bij de VLD met wie ze er ook niet meer over onderhandelen. Op een gemeenschappelijke perskonferentie met de onderhandelaars van de andere partijen, ging minister Van den Bossche bijzonder strijdlustig tekeer tegen VLD-fraktieleider André Denys. Het kwam er op neer dat Van den Bossche Denys aanwreef dat hij het dossier gewoon niet kent en om louter politieke reden tegendraads bleef. "Het is vreselijk voor een grote Vlaamse partij dat ze blijkbaar niemand meer in haar rangen heeft die een dergelijk technisch onderwijsdossier volledig onder de knie heeft. Dit legt een hypoteek op het toekomstige onderwijsbeleid in Vlaanderen', aldus Van den Bossche. Tot donderdagavond nog werd geprobeerd om toch een gesprek met de VLD op gang te brengen. De VLD wilde echter niet wijken van haar norm van 600 studenten voor de hogescholen. Hij gaf een lijst van 21 hogescholen met in totaal 5.582 studenten die daardoor van de kaart zouden worden geveegd omdat ze niet kunnen fuseren. De VLD wil maar één vestigingsplaats per hogeschool. Negen andere scholen (met samen 2.318 studenten) zouden ook gedoemd zijn te verdwijnen als ze in hun gemeente niet kunnen aansluiten bij scholen uit een ander net. Volgens de minister kunnen hogescholen financieel slechts overleven indien ze 3.500 tot 4.000 studenten tellen. De VLD verwart hogescholen en vestigingen zegt hij.