Van den Bossche: examen, geen numerus clausus

Van den Bossche: examen, geen numerus clausus