Van den Bossche: geen uitstel toelatingsproef voor artsenstudies

(tijd) - De minister van Onderwijs Luc van den Bossche weigert in te gaan op de vraag van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) de toelatingsproef voor kandidaat-studenten geneeskunde en tandheelkunde twee jaar uit te stellen. De katholieke onderwijskoepel zegt dat uit de voorbeeldvragen blijkt dat de toelatingsproef te zwaar is en niet beantwoordt aan de leerplannen van het secundair onderwijs. Van den Bossche zegt dat een uitstel niet kan.Er zijn te veel artsen in ons land. De federale regering wil vanaf 2003 het aantal nieuwe artsen beperken. Om te vermijden dat afgestudeerden niet erkend worden als arts, wil de Vlaamse overheid de instroom van studenten verminderen. Daarom voerde zij bij decreet een toelatingsproef voor kandidaat-studenten arts en tandarts in. De proef wordt in juli voor de eerste keer afgenomen. Eind januari is begonnen met de verspreiding van een brochure daarover, met onder meer 60 voorbeeldvragen.