Van den Bossche heeft het zelf anders gewild

(tijd) - Ik ben ervan overtuigd dat Van den Bossche de enige is die dat programma kan realiseren, als hij tenminste de tijd en de middelen krijgt. Aan het woord is Guido de Wilde, ex-topambtenaar, volbloed CD&Ver en even overtuigd supporter van de Copernicus-hervorming van de ambtenarij door de federale minister van Ambtenarenzaken, Luc van den Bossche (sp.a). Maar De Wilde vreest dat de opeenvolging van compromissen de ziel van de hervorming fataal aan het uithollen is.