Advertentie
Advertentie

Van den Bossche niet happig op verdeling van arbeid in Vlaamse administratie

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse minister van ambtenarenzaken Luc Van den Bossche (SP) loopt niet warm voor formules van arbeidsverdeling in de Vlaamse administratie. 'Ik wil niet dat wij in onze werking gehandickapt worden door dergelijke formules wanneer die niet algemeen gelden, dus ook voor de privé-sektor', aldus de minister gisteren bij de voorstelling aan de pers van een aantal grondige wijzigingen in het management van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. De oude bureaukratische traditie wordt daarbij geruild voor de modernste managementstechnieken uit de privé-sektor. De aktuele politieke obsessie voor tewerkstelling en het hernieuwde geloof in arbeidsduurverkorting brengt Van den Bossche niet van de hervormingskoers die hij enkele jaren geleden reeds inzette voor de Vlaamse ambtenarij: minder maar beter betaalde en hoger geschoolde ambtenaren. Aan de plannen van zijn voormalige federale kollega en partijgenoot Louis Tobback voor een vierdaagse werkweek in de ambtenarij heeft hij geen boodschap. Banenplannen in de Vlaamse administratie werden door Van den Bossche geweerd.