Van den Brande: akkoord over Voeren wijzigt wetgeving niet

BRUSSEL (tijd) - 'Het statuut van Voeren, noch de taalwetgeving werd gewijzigd. De goeverneur van Limburg neemt verder autonoom beslissingen inzake het toezicht op de naleving van de taalwetgeving. Het territorialiteitsbeginsel is niet geschonden.' Op deze wijze maakte minister-president Luc Van den Brande gisteren in de Vlaamse raad duidelijk dat hij geen problemen heeft met het akkoord rond Voeren. Zoals verwacht kondigde Van den Brande ook nieuwe initiatieven voor Voeren en de Vlaamse rand aan.Gisteren was het de beurt aan de Vlaamse raad om over federale akkoord inzake Voeren te debatteren. De meeste partijen herhaalden hun standpunten. Wel kreeg minister-president Luc Van den Brande van de oppositiepartijen gelukwensen omdat hij niet aan de federale druk was bezweken om een samenwerkingsakkoord met de Franse gemeenschap te sluiten. Tegelijk echter vroegen de Volksunie, de VLD en het Vlaams Blok dat Van den Brande naar de Raad van State zou stappen om de vernietiging van het akkoord te vragen. Voor CVP en SP moet men het belangrijke van het bijkomstige onderscheiden. 'Happart is geen burgemeester en aan de autonomie van de Limburgse goeverneur is niet geraakt. De rest is bijzaak', zo luidde het.