Advertentie
Advertentie

Van den Brande II is al aan het uitbollen

(tijd) - Marathonlopers die een snelle start nemen, riskeren halfweg tempo te moeten minderen. Dat lijkt ook de Vlaamse regering te overkomen. Het team-Van den Brande II, dat precies drie jaar geleden - op 20 juni 1995 - uit de startblokken schoot, gaat de jongste tijd nauwelijks nog vooruit. In belangrijke dossiers als het mobiliteitsbeleid, het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening en de organisatie van het binnenlands bestuur zit geen beweging. De ministers behandelen vooral lopende zaken. Eén jaar voor de verkiezingen is de Vlaamse regering al aan het uitbollen.'De Vlaamse regering staat voor verschillende uitdagingen, die alle te maken hebben met de uitbouw van onze deelstaat, waarin kwaliteit vooraan staat: werkgelegenheid en economie, Vlaams bestuur, stedelijke omgeving, milieu, leven en samenleven. Die uitdagingen kunnen en zullen we beter aanpakken met een eigen Vlaams beleid dan vroeger het geval was in het Belgische bestel.' Alzo sprak minister-president Luc van den Brande op 21 juni 1995 in het Vlaams Parlement, daags nadat de tweede door hem geleide Vlaamse regering van christen-democraten en socialisten beëdigd werd.