Van den Brande II reed vlakke rit met sterke rugwind

(tijd) - De Vlaamse coalitiepartijen, CVP en SP, kunnen de kiezers een behoorlijk rapport voorleggen: de economie groeit sterk, de werkloosheid daalt, op de begroting is een flink overschot. Met een sterke conjunctuurwind in de rug tijdens een budgettair vlakke rit, moesten de ministers zich nooit in het zweet werken om dat resultaat te bereiken. Bovendien is de balans niet over de hele lijn positief. De milieubarometer evolueerde minder gunstig, en inzake mobiliteit schoot de Vlaamse regering ronduit tekort.Op 20 juni 1995, een maand na de verkiezingen, had Vlaanderen een nieuwe regering. Zoals op het federale vlak, volgens sommigen onder druk van de federale formateur Jean-Luc Dehaene, zetten christen-democraten en socialisten hun coalitie voort. De Volksunie, die sinds 1991 Vlaanderen had meebestuurd, werd overboord gezet. Luc van den Brande volgde zichzelf op als minister-president.