Van den Brande kondigt decreet clusterbeleid aan

BRUSSEL (tijd) - Minister-president Luc van den Brande zal nog dit jaar een ontwerp-decreet indienen over de financiering van het wetenschappelijk onderzoek in de collectieve centra en in clusters. Hij zei dat woensdag in het Vlaams Parlement, in antwoord op interpellaties over het clusterbeleid van de Vlaamse regering. Van den Brande ontkende dat daarbij overhaaste en arbitraire beslissingen worden genomen.In het kader van haar vernieuwd economisch en industrieel beleid spoort de Vlaamse regering het bedrijfsleven aan samen te werken met de onderzoekswereld. In dat kader geeft zij financiële steun aan 'clusters', netwerken waarin bedrijven onderling en/of met onderwijs- en onderzoeksinstituten samenwerken.