Van den Brande konfronteert ambtenaren met KMO's

BRUSSEL (tijd) - Luc Van den Brande, in de Vlaamse regering bevoegd voor KMO-beleid, zal alle Vlaamse overheidsinstellingen onderwerpen aan een "KMO-gewetensonderzoek'. Hierdoor moeten de instellingen en de ambtenaren beter voeling krijgen met de bedrijven. De ganse operatie moet volgens Van den Brande uitmonden in een bijsturing van het beleid, maar niet in nieuwe instellingen of wetten.