Van den Brande krijgt Waalse steun voor oproep krachtig federaal beleid

(tijd) - De Vlaamse en de Waalse minister-president, Luc van den Brande en Robert Collignon, riepen vrijdag de federale regering op een krachtig beleid te voeren en bijkomende maatregelen te nemen om het economisch draagvlak te versterken en de arbeidskosten te verlagen. Aan de vooravond van de actualisering van het federale regeerakkoord, gaf de Waalse minister-president daarmee steun aan de oproep die Van den Brande een maand geleden in deze krant deed.Van den Brande en Collignon hebben woensdag een uitvoerig onderhoud gehad over het werkgelegenheidsbeleid, de uitwijking van bedrijven en de noodzaak van een sociaal Europa. Het gesprek had plaats in het vooruitzicht van de actualisering van het federale regeerakkoord en naar aanleiding van de aangekondigde sluiting van Renault-Vilvoorde.