Advertentie
Advertentie

Van den Brande laat naturalisatiedossier niet los

(tijd) - Minister-president Luc van den Brande liet maandag in de commissie-Staatshervorming van het Vlaams Parlement verstaan dat hij geen voorwaarden meer koppelt aan het EU-stemrecht. Wel blijft hij zich tegen een versoepeling van de naturalisatieprocedure verzetten. In de hoop het tij toch nog te kunnen keren, besloot de commissie Vlaamse senatoren uit te nodigen om over het EU-stemrecht van gedachten te wisselen. Daarmee leek het Vlaams Parlement vooral haar eigen onmacht uit te drukken.De voorbije dagen zetten nogal wat Vlaamse politici, onder wie minister-president Luc van den Brande en zijn collega Brigitte Grouwels, een hoge borst op als het ging over de invoering van het gemeentelijk stemrecht voor EU-onderdanen. Maar ze haalden bakzeil. Zowel Van den Brande als - gisteren ook voor het eerst - Grouwels menen dat een minimumvertegenwoordiging voor de Vlamingen in Brussel en een gemeentebelasting voor EU-onderdanen niet aan het EU-stemrecht dienen gekoppeld te worden. Dat kan op een later tijdstip geregeld worden, zo schaarden beide CVP'ers zich achter de partijlijn.