Van den Brande: landbouwkonferentie in februari

BRUSSEL (belga) - In de tweede helft van februari zal een Vlaamse landbouwkonferentie worden georganizeerd. Vlaams premier Luc Van Den Brande heeft dit gisteren in het parlement aangekondigd. Daar vond later op de dag de zoveelste botsing plaats tussen milieuminister Norbert De Batselier en de CVP-fraktie. Luc Van Den Brande, die als minister van ekonomie ook bevoegd is voor landbouw, wil tijdens de landbouwkonferentie met de sektor nader ingaan op het landbouwinvesteringsfonds, de specifieke noden in Vlaanderen, de vorming, de promotie en de uitbouw van een Vlaamse landbouwadministratie. VLD-fraktieleider André Denys vroeg of ook de aspekten ruimtelijke ordening en leefmilieu aan bod zullen komen. De regeringsleider antwoordde dat - zoals afgesproken - in december met de landbouwsektor reeds overleg zal worden gepleegd over het mestaktieplan.