Advertentie
Advertentie

Van den Brande legt klemtoon op maatschappelijk beleid

(tijd) - 'De Vlaamse feestdag is traditioneel een Vlaamse strijddag. En dat moet hij ook zijn. Wij strijden in de eerste plaats voor een open, verdraagzaam, democratisch en autonoom Vlaanderen waar ondernemingszin en verantwoordelijkheid samengaan met solidariteit en zorg voor het welzijn van iedereen. We strijden tegen werkloosheid, uitsluiting, onveiligheid en armoede.'Minister-president Luc van den Brande legde in zijn 11 juli-toespraak in Leuven duidelijk de klemtoon op het economisch beleid. Nu Vlaanderen een eigen parlement heeft, is het volgens de minister-president tijd om een eigen Vlaams beleid uit te stippelen. Hij riep daarbij alle Vlamingen op om mee te werken aan een beter Vlaanderen. 'Laat ons goed doen wat we moeten doen. Dan wordt voor iedereen duidelijk dat we nog meer beter kunnen doen.' In een nieuw gesprek van gemeenschap tot gemeenschap zal moeten worden nagegaan welke taken en opdrachten Vlaanderen op zich moet nemen. Dit gesprek van gemeenschap tot gemeenschap moet in het Vlaamse parlement over de partijgrenzen heen worden voorbereid.