Van den Brande verdedigt Begemann fel

BRUSSEL (belga) - Het voor-financieren door Gimvindus van een deel van Begemanns inbreng in de nieuwe Boelwerf zal door de privé-partner in baar geld worden terugbetaald indien het gewest dat vraagt. Dit heeft Vlaams minister-president Luc Van den Brande dinsdag in het Vlaamse parlement verduidelijkt. Hij antwoordde er op scherpe interpellaties. De minister-president had het heftig aan de stok met VLD-fractieleider Andre Denys. Van den Brande verwijt de oppositie door middel van lichtzinnige verklaringen komplete verwarring te creëren, die het voortbestaan van de werf in gevaar brengt. Luc Van den Brande stelde dat de kapitalizering van de werf niet meteen kon gebeuren omdat er nog geen groen licht is van de EG. Het heropstarten van de werf moest weliswaar snel gebeuren om haar levenskansen gaaf te houden. Op 5 april werd dan ook toelating gegeven om bouwsubsidies aan te wenden voor het heropstarten, aldus de minister-president. Hij benadrukte dat de interpellanten het niet meer over de werkgelegenheid hadden.