Van den Brande versoepelt vervangingsplicht van bruggepensioneerden

(tijd) - In het staatsblad is vorige zaterdag een koninklijk besluit verschenen van minister van tewerkstelling en arbeid Luc Van den Brande waarin de vervangingsmogelijkheden van een werknemer die op brugpensioen gaat, worden uitgebreid. De maatregelen moeten gezien worden tegen de achtergrond van de schaarste op de arbeidsmarkt. In het KB is ook een nieuwe regeling uitgewerkt voor de ondernemingen in moeilijkheden. De voorwaarden voor het toekennen van brugpensioen vanaf 50 jaar in deze ondernemingen worden verstrengd.