Van den Brande wil familiaal verlof invoeren in privé-sektor

(tijd) - Minister van tewerkstelling en arbeid Luc Van den Brande is klaar met een ontwerp van wet en KB om het recht op familiaal verlof voor de werknemers in de privé-sektor in te voeren. Daardoor zullen werknemers bij ziekte of hospitalizatie van een kind, partner of ouder recht hebben op maximum tien dagen onbetaald verlof. Wel moet de werknemer zijn werkgever daarvan voorafgaandelijk of zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan.