Van den Brande wil langdurig werklozen nieuwe kansen geven

(tijd) - Minister van tewerkstelling en arbeid, Luc Van den Brande, heeft gisteren de ronde-tafelkonferentie geopend over de herintegratie van de struktureel werklozen. Op de ronde tafel zijn zowel de nationale regering als de verscheidene gemeenschaps- en gewestexecutieven aanwezig, evenals de sociale partners. Doel is een strategie uit te werken om een aantal struktureel werklozen opnieuw in het arbeidsproces te integreren.