Van den Brande wil met sterke regio's op EG-beleid drukken

SEVILLA (tijd) - Voorzitter Luc Van den Brande van de Vlaamse regering wil al zijn invloed aanwenden om een hecht samenwerkingsverband te smeden van sterke Europese regio's. In het najaar organizeert hij daartoe een konferentie in Brussel. Voor Van den Brande is er in het Komitee van de Regio's, voorzien in het Verdrag van Maastricht, geen plaats voor steden, provincies, departementen of andere gewesten die niet over een verregaande autonomie beschikken.