Van den Brande wil ontslagperikelen vakbondsdélégués preventief aanpakken

(tijd) - Minister Van den Brande wil dat in de toekomst ontslagperikelen van syndikale vertegenwoordigers zoveel mogelijk vermeden en voorkomen worden. In zijn wetsontwerp terzake stelt de minister van tewerkstelling en arbeid dan ook voor bij een nakend ontslag van een délégué in de ondernemingsraad of in het komitee voor veiligheid en gezondheid eerst een afkoelings- en onderhandelingsperiode in te voeren.