Van den Brande zet Van Miert tot spoed aan

(tijd) - Minister-president Luc Van den Brande heeft aan Karel Van Miert gevraagd om op zeer korte termijn een beslissing te nemen over de Vlaamse gebieden die in aanmerking komen voor investeringssteun. Momenteel verkeert Vlaanderen in de grootste onzekerheid. Dit schrikt potentiële investeerders af. Daarbij komt dat de Europese kommissie aan het Waalse gewest de toestemming heeft gegeven om in Henegouwen 25 tot 30 procent investeringssteun te geven. De Vlaamse overheid vraagt overigens aan de Europese kommissie om rond Henegouwen een bufferzone op te richten waarin bedrijven eveneens van investeringssteun zouden kunnen genieten.