Van der Hoop boekt minder provisie-inkomsten

(tijd) - Het netto-resultaat over het eerste halfjaar van Van der Hoop Effektenbank bedraagt 510.000 gulden tegenover 678.000 over het eerste halfjaar van 1991. Het netto-resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bedraagt over het eerste halfjaar 465.000 gulden, hetgeen slechts een daling van 3,9% is ten opzichte van het eerste halfjaar van 1991. Deze daling is toe te schrijven aan een afname van de provisie-inkomsten van 10% ten opzichte van het eerste halfjaar 1991, veroorzaakt door het slechte beursklimaat in het eerste halfjaar en het daaruit voortvloeiende advies aan de kliënten om een belangrijk gedeelte van hun effektenportefeuille aan te houden in likwiditeiten. Van der Hoop zegt erop te vertrouwen dat het jaar 1992 met een hoger resultaat dan in 1991 kan worden afgesloten dank zij een verbetering van de inkomsten in het tweede halfjaar.