'Van een crisiswas geen sprake'

(tijd) - 2003 gaat zijn laatste uren in. Voor velen was het geen al te goed jaar. Vooral het slechte beursklimaat en de oorlog in Irak strooiden roet in het eten. Toch vinden de meeste ondernemers uit het panel dat het al bij al nog meeviel. Vooral tijdens de tweede helft van 2003 merkten ze een lichte kentering op. De panelleden twijfelen er wel aan of de economische heropleving zich zal voortzetten in 2004.