Van franchise tot akkreditering: visie op gezondheidsbeleid blijft afwezig

(tijd) - In maart werd in politieke kringen flink ruzie gemaakt rond de kontrole van de begroting '94. Vooraan in de diskussies stond de "franchise'. Dit begrip haalde het einde van de onderhandelingen niet en werd "een maatregel tot selektiviteit in de terugbetalingen'. Dit werd na veel moeite een verhoging van de remgelden. Die verhoging zou worden verlaagd voor diegenen die zich inschreven bij een vaste huisarts. Die "fidelizering' is nu ook gesneuveld. De artsen en ziekenfondsen willen een systeem van "akkreditering' invoeren. De logika daarachter ontsnapt vele waarnemers. Dat de "fidelizering' (dit is slecht Nederlands voor inschrijving bij een vaste huisarts) sneuvelt, is niet evident. De zaak is namelijk al beslist door de regering. Een eerste koninklijk besluit is al verschenen. En minister van sociale zaken Bernard Anselme heeft een informatie-campange opgestart, met onder meer een gratis brochure.