Van Generatiepact naar Generatieclash

(tijd) - De vakbonden trekken hard van leer tegen het Generatiepact. Maar het lijkt erop dat een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking, en dan vooral de jongere generatie, de redeneringen en de acties van de bonden met stijgende verbazing bekijkt en zelfs openlijk afkeurt. In Nederland werd onlangs een alternatieve vakbond voor jonge werkenden boven de doopvont gehouden. Die distantieert zich expliciet van het gedachtegoed en de werkwijze van de traditionele vakorganisaties. Met een ludieke actie aan het ABVV-hoofdgebouw in Brussel vraagt ook de jongerenorganisatie van Spirit vanochtend aandacht voor de belangen van de jongere generaties in het sociaal overleg.