Van Gerven naar Europees hof

De regering heeft besloten Walter Van Gerven, de huidige voorzitter van de Bankkommissie, voor te dragen als advokaat-generaal bij het Europees hof van Justitie in Luxemburg, zo wist De Standaard gisteren te melden. Van Gerven stapt over in oktober. Zijn benoeming moet nog wel door de EG-ministerraad worden bekrachtigd. In het Europees hof van justitie zetelen zes advokaten generaal, en één rechter per EG-lidstaat.