Van Gils laat put van 2,5 miljard frank achter

(tijd) - Het failliete kledingbedrijf Van Gils Intercontinental uit Essen heeft volgens curator Willy Smets een sociaal passief van maar liefst 2,5 miljard fr. Er heeft zich tot nog toe geen enkele valabele kandidaat-overnemer aangemeld.