Van Gool wil meer objectiviteit in prijsvorming varkens

KALMTHOUT (tijd) - 'De prijzen in de varkenssector in België worden gedeeltelijk subjectief bepaald en houden vooral rekening met aanbodfactoren. De vraagzijde komt in de prijsvorming nauwelijks of niet aan bod. Dit leidde vorig jaar tot de irrationele toestand dat de prijzen voor levende varkens sterk stegen, terwijl de prijs voor geslacht varkensvlees niet toenam. Ook de vraag van de consument stabiliseerde. Op termijn is die versmalling van de slacht- en verwerkingsmarge onhoudbaar en daar wil de slachterijsector iets aan doen, aldus Peter Willemen, gedelegeerd bestuurder van het slachthuis Van Gool, de grootste varkensslachterij in België.Het Nationaal Verbond van Slachthuizen (NVS) heeft een project opgezet om alle partijen rondom de varkenssector aan tafel te brengen om zo te komen tot een meer rationele prijs in de sector. Nu worden de slachthuizen en de uitsnijderijen geplet tussen de stijgende prijzen voor levende varkens en een stabiele prijs voor geslacht varkensvlees.