Van 'graanschuur' tot hongerland

(tijd) - De crisis is in Zimbabwe later gekomen dan in de meeste andere Afrikaanse landen, omdat Zimbabwe pas onafhankelijk werd in 1980, als een van de laatste Afrikaanse staten. Maar de neergang die volgde, was typisch Afrikaans. De zwarte machthebbers erfden in 1980 een relatief ontwikkelde economie en een functionerende, moderne bureaucratie van een blank minderheidsbewind.