Van Grembergen bevestigt: randgemeenten moeten Nederlandstalige oproepingsbrieven versturen

(tijd) - Paul van Grembergen (Spirit), de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, blijft erbij dat de Vlaamse randgemeenten de oproepingsbrieven voor de verkiezingen van 18 mei uitsluitend in het Nederlands mogen versturen. Indien zijn federale ambtgenoot een andersluidende richtlijn verspreidt, maakt hij de zaak aanhangig in het Overlegcomité.