Van Grembergen hervormtVlaamse Cultuurprijzen

BRUSSEL (belga/tijd) - De Vlaamse minister van Cultuur, Paul Van Grembergen, heeft gisteren het nieuwe reglement 'Vlaamse Cultuurprijzen' goedgekeurd. De belangrijkste vernieuwing aan de Prijzen is de introductie van vijf nieuwe prijzen, waaronder de prijs 'Algemene Culturele Verdienste'. Om het hele culturele veld te bestrijken werd eveneens de Prijs voor de Vrijwilliger, de Prijs voor Muziek, de Prijs voor Podiumkunsten en de Prijs voor Film in het leven geroepen. De uitreiking wordt een cultureel evenement en zal voor de eerste keer plaatsvinden in de Bourla in Antwerpen op 1 maart 2004. De Vlaamse Cultuurprijzen zijn de officiele erkenning vanwege de Vlaamse Gemeenschap van organisaties of personen die door hun artistieke activiteit, hun bijzondere prestatie of verdienste de cultuur in Vlaanderen mee kleur gegeven hebben. De hervorming die minister Van Grembergen nu doorvoert heeft als doel de beeldvorming rond de prijzen te versterken en de aandacht te verhogen voor cultuur in de samenleving. Een systeem van publieke nominaties wordt ingevoerd, met uitzondering van de Prijs voor Algemene Culturele Verdienste. Een jury, aangeduid door de minister van Cultuur, zal tijdens twee vergaderingen een shortlist samenstellen van kandidaten, die uiteindelijk moet leiden tot drie genomineerden. Zowel een organisatie als een persoon kan in aanmerking komen wegens een activiteit, verdienste of prestatie in het voorbije jaar. De prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Algemene Culturele Verdienste slaat evenwel altijd op een loopbaan, een oeuvre of een verdienste voor het brede culturele veld gedurende meerdere jaren.