Advertentie
Advertentie

Van Grembergen koppelt regeringsdeelname los van doorbraak in staatshervorming

(tijd) - VU-fractieleider in het Vlaams Parlement Paul van Grembergen zei donderdag op een persconferentie, naar aanleiding van de fractiedagen dit weekend in Blankenberge, dat hij de deelname van VU-ID aan de Vlaamse regering niet van de communautaire evolutie op federaal vlak wil laten afhangen. 'We moeten bewijzen dat Vlaanderen ook zonder de CVP efficiënt kan worden bestuurd'. Toch zit niet iedereen in de VU op deze golflengte. Over de communautaire strategie zal op de fractiedagen nog een hartig woordje worden gesproken.Niet iedereen in de VU is even enthousiast over de regeringsdeelname op Vlaams niveau. Een groep VU'ers, onder wie kamerfractieleider Geert Bourgeois en ondervoorzitter Eric Defoort, vindt dat de VU haar Vlaams-nationale imago heeft geschaad door in de Vlaamse regering te stappen. En als er niet snel - tegen juni 2000 - resultaten geboekt worden in de federale conferentie over de verdere staatshervorming, vinden zij dat VU-ID maar uit de Vlaamse regering moet stappen.