Van Grembergen: rapport-Nabholz staat ratificatie Minderhedenverdrag in de weg

(tijd) - Als de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa het rapport-Nabholz ongewijzigd goedkeurt, zal het Vlaams Parlement het Kaderverdrag over de bescherming van nationale minderheden niet ratificeren. Dat zei, namens de Vlaamse regering, minister Paul van Grembergen (Spirit) gisteren. De Franstalige partijen dringen aan op een spoedige ratificatie van het Kaderverdrag.