Van Grembergen relativeert rapport-Nabholz

(tijd) - De Vlaamse regering tilt niet zwaar aan de goedkeuring van het rapport-Nabholz door de commissie voor Juridische Aangelegenheden en Mensenrechten van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. De Raad van Europa is geen constitutioneel orgaan van de Europese Unie. Het rapport-Nabholz is slechts een advies en bindt de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement niet, zegt de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Buitenlands Beleid, Paul van Grembergen.