Advertentie
Advertentie

Van Grembergen volgt Delathouwer niet

(tijd) - De Vlaamse minister van Ambtenarenzaken, Paul van Grembergen (Spirit), is niet van plan het voorbeeld van zijn Brusselse collega, Robert Delathouwer (sp.a), te volgen en ook de statutaire betrekkingen in de Vlaamse administratie open te stellen voor niet-Belgen van buiten de Europese Unie.Volgens de grondwet zijn alleen Belgen tot de burgerlijke en militaire bedieningen benoembaar, maar kan met een wet, decreet of ordonnantie van die regel worden afgeweken.In het Vlaams Personeelsstatuut (VPS), dat de toenmalige Vlaamse minister van Ambtenarenzaken Luc van den Bossche (sp.a) eind 1993 invoerde, werd geen nationaliteitsvoorwaarde meer opgenomen voor de indienstneming van ambtenaren, behalve voor openbare gezagsfuncties. Het VPS wordt zo geïnterpreteerd, dat voor contractuele betrekkingen ook niet-Belgen in dienst kunnen worden genomen. Dat gebeurt in de praktijk ook, al worden daar geen cijfers over bijgehouden. Voor statutaire betrekkingen blijft de grondwetsvereiste gelden, met dien verstande dat overeenkomstig een richtlijn van de Europese Unie onderdanen van een van de EU-lidstaten gelijkgesteld worden met Belgen.De Brusselse staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, Delathouwer, heeft een ontwerp van ordonnantie klaar om ook niet-Belgen van buiten de Europese Unie tot statutaire betrekkingen in de administratie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toe te laten, met uitzondering van openbare gezagsfuncties.