Van grimmige observatie tot hallucinatie

Het Konijn, alle verhalen 1885-1887 is deel 7 van het verzamelwerk gewijd aan de verhalen van Guy de Maupassant en uitgegeven door L.J. Veen. Deze bundel bevat de gebruikelijke boeren-, proces- en frivolere verhalen, burgerintriges en zelfs romantische ontboezemingen. Zoals steeds is de actie gesitueerd op het Normandische platteland of in Parijs. De vertelkunst van Maupassant bereikt hier een hoogtepunt, of het nu gaat om een eerste of een hernieuwde kennismaking met het werk van de grootmeester.Sarah DESPLENTER