Van het werkloosheidsfront geen nieuws

'Aanvulling van de huidige aanbodpolitiek met een (beheerste) expansieve vraagpolitiek is noodzakelijk, wil men de werkloosheid drastisch terugdringen op een ethisch aanvaardbare én economisch efficiënte manier. Het deflatoire beleid is immers mede