Van Hool mag Brussel 120 stadsbussen leveren

(tijd) - Buskonstrukteur Van Hool heeft zopas een order in de wacht gesleept voor de levering van 120 stadsbussen aan de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer in Brussel (MIVB). Daarmee heeft Van Hool zijn Europese vuurproef op de Belgische markt met glans doorstaan. Voor het eerst stond de aanbesteding immers open voor de hele EG. Van Hool haalde het op drie andere mededingers: Jonckheere, Neoplan (West- Duitsland) en Hainje (Nederland). Het order heeft een waarde van ongeveer 720 miljoen frank.