Van India Fund van Fleming tot groepstoezicht op Fortis

(tijd) - Het jaarrapport van de CBF (324 pagina's) laat zich niet samenvatten op één pagina. Het aantal belangrijke punten evenmin. Het geconsolideerd toezicht op de groep Fortis en Dexia verdienen ongetwijfeld een vermelding, ook het feit dat de CBF het afgelopen jaar aan de stok kreeg met Fleming die dacht een 'Europees paspoort' op zak te hebben. De overname-aanbiedingen verliepen vrij rustig, met uitzondering van de strijd om het Blauwe Fabriekje.Tijdens de verslagperiode waren er 18 overnamebiedingen. Enkel het veelbesproken tegenbod van Bacob Bank op de NMKN in augustus 1995 haalt uitvoerig het jaarverslag. Maar de drukinkt was nog niet droog of twee andere dossiers dienden zich aan. Zo poogt Déminor voor een aantal Antwerpse minderheidsaandeelhouders nog een verplicht bod af te dwingen bij De Vlijt, de uitgeversmaatschappij van de Gazet van Antwerpen.