Van interlandelijke adoptie tot betere vertegenwoordiging vrouwen

(tijd) - Tijdens zijn laatste marathonzitting vóór het reces keurde het Vlaams Parlement, behalve de Wooncode, bijna twintig andere ontwerpen of voorstellen van decreet goed. Een alfabetisch overzicht-in-vogelvlucht van de belangrijkste teksten:Adoptie: het decreet op de interlandelijke adoptie maakt de regels voor het adopteren van buitenlandse kinderen doorzichtiger maar ook strenger. De diensten moeten professioneler worden en de kandidaat-ouders zullen beter worden geregistreerd. Belangenvermenging bij de betrokken diensten wordt vermeden. Sommige parlementsleden vinden dat minister van welzijn Luc Martens beter had gewacht met zijn decreet tot de federale overheid de conventie van Den Haag heeft geratificeerd en het burgerlijk wetboek heeft aangepast. Zolang die wetswijziging er niet is, kan de Vlaamse regering de regeling uit het decreet niet zomaar aan iedereen opleggen. Kandidaat-adoptieouders zullen zich 'vrijwillig' aan de strenge procedure moeten onderwerpen tot de federale regels zijn aangepast.