Van Lanschot Belgie verwacht dit jaar winst

(tijd) - De private bank Van Lanschot Belgie verwacht dit jaar opnieuw aan te knopen met winst. De bank doet die uitspraak omdat de resultaten over de eerste jaarhelft 'duidelijk beter' zijn dan die van vorig jaar. De Belgische tak van de Nederlandse F. Van Lanschot Bankiers eindigde in 2002 in de rode cijfers, na twee opeenvolgende winstjaren. Het verlies was deels te wijten aan een voorziening voor een reeks ontslagen. De kostenbesparingen die daaruit moeten voortvloeien kwamen tijdens het eerste halfjaar stilaan op kruissnelheid. Voorts werpt de productverbreding die Van Lanschot in 2002 doorvoerde, naar eigen zeggen vruchten af. Om niet langer volledig afhankelijk te zijn van effecteninkomsten, startte de private bank eind vorig jaar met het aanbieden van woonkredieten. 'Onze kredietportefeuille groeide tijdens het eerste halfjaar met 14 procent. Meer dan de helft van die toename komt van woonkredieten', beweert Franky Depickere, de directievoorzitter van Van Lanschot Belgie. Nederlanders die in ons land een huis kopen zijn belangrijke afnemers van de woonkredieten. Ten slotte zitten ook de effectenprovisies opnieuw in de lift. Deze inkomsten uit effectenhandel stegen tijdens de eerste zes maanden van 2002 met 6 procent. De toevertrouwde middelen dikten met 5 procent aan, terwijl ook het aantal klanten sinds eind 2002 met 5 procent groeide tot bijna 2.800. Op groepsniveau zag F. Van Lanschot Bankiers de nettowinst met 4,1 procent toenemen tot 53,3 miljoen euro. De private bank wist de kosten met 4 procent terug te dringen tot 116,9 miljoen euro. De kosten-batenratio daalde met 3,3 procentpunt tot 56,9 procent. De inkomsten daalden met 1,3 procent tot 191,7 miljoen euro. Het renteresultaat ging 2 procent achteruit als gevolg van de stagnerende huizenmarkt in Nederland en de hevige concurrentieslag voor woonkredieten. KvH