Advertentie
Advertentie

Van levensBelang Stefaan Huysentruyt

Het Vlaams Belang lijkt voor de buitenwacht een monolithisch Blok. Maar het is dat allerminst. De partij steunt sinds jaar en dag op drie wel onderscheiden pijlers. De mensen van het eerste uur zijn Vlaams-nationalisten van de harde lijn. Ze kregen versterking van de aanhangers van de 'eigen volk eerst'-doctrine en van ethisch conservatieven. Naar buiten toe vormden deze groepen een hecht front, of liever werden ze daartoe verplicht. Want het was een tegen allen. Het cordon sanitaire maakte dat de drie pijlers een samenhorigheidsgevoel gingen ontwikkelen tegen de vijandige politieke buitenwereld. Niet voor niets noemde stichter Karel Dillen de schutskring ooit de levensverzekering van de partij. Maar die levensverzekering is niet meer wat ze geweest is. Het cordon vertoont steeds meer barsten, waardoor ook de barsten in de partij steeds meer open en bloot komen te liggen.